En förskola som sticker ut!

På Samhällsnyttan ger föräldrar betyg och kommentarer om vad man tycker om sina barns förskola. En förskola som sticker ut, i positiv bemärkelse, är Sannaparkens förskola i Malmö. Höga betyg och fantastiska omdömen finns att hitta i Samhällsnyttan och därför tog vi kontakt med förskolechefen Birgitta Kopelman för att höra vad som ligger bakom dessa föräldrars positiva inställning till Sannaparken.

Birigtta, vad är skälet till att Sannaparken fått så fina omdömen från föräldrar i Samhällsnyttan?
– Jag tror att det främsta skälet är att vi har en engagerad och professionell personal. De har ett verkligt och genuint intresse för barn. På Sannaparken försöker vi ha ett tänk som tar sitt ursprung i att vi är en enhet, inte flera avdelningar. Alla föräldrar och barn ska känna all personal. Allt för att skapa en trygghet. Personalen är noga med att föräldrarna ska känna sig sedda och att man anpassar sig utifrån de olika behov som barn och föräldrar har.
Vidare tror jag att det är viktigt med bra lokaler. Sannaparken har ljusa och fräscha lokaler och en inbjudande gård. Lokalen är utformad så köket är i mitten av huset, så att kocken kan interagera med barnen och personalen.

En kommentar från en förälder är att personalen ”ser barnet”. Vad tror du det betyder?
– På förskolan har vi en gemensam barnsyn, en framtagen strategi som beskriver hur vi ser på barnen. De är det viktigaste och det måste synas i allt vi gör. Att därmed utgå från olika barns individuella behov är viktigt för att barnet ska känna sig trygg och sedd. Vi har arbetat mycket med detta under många år och det är roligt att det märks, säger Birgitta.

En annan förälder skriver att ni är bra på att ta hand om barn med funktionshinder, har ni profilerat detta?
– För några år sedan arbetade vi med habiliteringen i stadsdelen. Då byggde vi upp Sannaparkens kompetens på området och då personalen ska kunna arbeta med alla barn så har en övergripande kompetens kommit in i organisationen. Vi har också arbetat med att i lokalerna, att göra dem tillgänglig för alla barn, vilket då underlättar för barn med funktionshinder. Sen tror att jag föräldrar till barn med särskilda behov har rekommenderat vår förskola till varandra och därmed har vi kunnat arbeta dagligdags med dessa frågor genom åren.

Vad gör förskolan så speciell och vad är nyckeln till framgång?
– Vår personal har ett genuint intresse för barn och det är ett grundkrav. De har även stort engagemang för att lära barn och arbeta efter pedagogiska planer. Därefter är det enormt viktigt hur vi lyckas kommunicera med föräldrarna. Möten med föräldrar, om det är i tamburen varje morgon eller under föräldramöten vi har planerat så är det viktigt att man gör individuella bedömningar. Den enskilda föräldern och barnets behov behöver mötas i den utsträckning som det är möjligt. Återigen, att alla föräldrar känner all personal är enormt viktigt.
Internt arbetar vi konstant med att det Sannaparken är ett hus och en förskolebuss, inte fem avdelningar (som vi har idag). Med det tänket så hamnar barnen och föräldrarna i fokus, vilket är korrekt. Man hjälper varandra i organisation för att helheten ska fungera, istället för att tänka att verksamheten på ”min avdelning” ska fungera.
Det är viktigt att alltid utvecklas och utveckla verksamheten. I min roll försöker jag hitta inspiration för att alltid fortsätta utvecklingen av Sannaparkens förskola.