Info till kommuner

Som kommun har du möjlighet att synas i Samhällsnyttan och visa de offentliga tjänster som ni erbjuder.

För mer information;

karin@samhallsnyttan.se